Beica Chocolate

巧克力調漲公告 /00/

                                                                             公   告

                           原物料 產區可可國外調漲幅動近30-40% ,莊園僅使用可可產區等級以上漲幅太大

                           於7月1日更動調整價格10-30元浮動價格,不便之處 請人客們多多包涵 

                           貝卡莊園嚴格把關可可源頭 每一批可可有產區認證,也支持產區自然種植 

                           請人客們繼續支持貝卡莊園 感謝vip人客們<